Gidsprincipes voor klimaatbestendige stedenbouw

Steden worden algemeen beschouwd als oorzaak van vele sociale én ecologische problemen. Kunnen steden in de toekomst ook een bron van oplossingen worden? In deze lezing worden een aantal spraakmakende en inspirerende voorbeelden besproken van ecologische woonwijken uit Europese dorpen en steden. De traditioneel concentrisch uitbreidende steden, maar ook tuinsteden blijken tal van ecologische nadelen te hebben. Erik Rombaut argumenteert dat ecologisch gefundeerde stedelijke uitbreiding beter gebeurt volgens het zogenaamde lobbenstad model: hoogdynamische stadslobben worden er van elkaar gescheiden door blauwgroene vingers en netwerken met daarin laagdynamische functies.